Pogoji brezplačne montaže kuhinj

Montaža kuhinjV Studiu Novak d.o.o. nudimo:
Brezplačen prevoz kuhinje, vnos v prostor montaže in brezplačno montažo lesenega dela kuhinje (brez kakršnih koli predelav kuhinje), katerih vrednost kuhinjskih  elementov  po maloprodajnih cenah (MPC z DDV) presega ceno nad 3.000,00 EUR. 

Za Razstavne eksponate kuhinj pa veljajo drugačni pogoji: Montaža in prevoz razstavnega eksponata kuhinje je po dogovoru in ni vključeno v ceno razstavnega eksponata.

Brezplačno montažo kuhinj opravljajo pogodbeni monterji, ki so pooblaščeni za montažo kuhinj . Monterji so dolžni opraviti montažo pohištva kvalitetno in po pravilih stroke. V kolikor pride pri montaži do škode po krivdi izvajalca, je le-ta za nastalo škodo tudi odškodninsko odgovoren.

Do zgoraj navedenih brezplačnih storitev  je kupec upravičen v roku 180 dni od dneva, ko je od prodajalca prejel obvestilo o dokončanju kuhinje oz. od preteka veljavnega dobavnega roka.

Po poravnavi  kupčevih obveznosti se prodajalec in kupec dogovorita za termin montaže.

Kupec je dolžan prevzeti kuhinjo najkasneje v 14 dneh od obvestila prodajalca o dobavi kuhinje v prodajalčevo skladišče. Po tem roku se mu zaračunajo stroški skladiščenja 20 EUR/dan, razen v primerih, ko je predhodno drugače dogovorjeno.

Kupec je dolžan poravnati kupnino najkasneje v roku 8 dni od obvestila prodajalca o dobavi kuhinje v naše skladišče, oziroma najkasneje 8 dni po dogovorjenemu datumu dobave.

Če kupec kuhinjo prevzame v dogovorjenem roku, montažo pa želi v kasnejšem terminu, sam krije potne stroške ponovnega prihoda monterja.

Obveznosti kupca pred pričetkom in v fazi montaže:

 1. Prostor montaže mora biti ustrezno pripravljen (zidovi in tla), suh in ogrevan.
 2. Končane morajo biti vodovodne in elektro instalacije (za štedilnik, pomivalni stroj, napo…).
 3. Kupec je dolžan monterju predstaviti načrt električnih in vodnih instalacij ter odvodnih cevi; v primeru poškodb zaradi neskladnosti instalacij  z dejanskim stanjem nosi odgovornost kupec.
 4. V primeru priklopa je Kupec dolžan priskrbeti priključni kabel za pečico ali kuhalno ploščo, v kolikor le-ta izdelku ni priložen.
 5. V primeru priklopa nape na zračnik je kupec dolžan priskrbeti ustrezne odzračne cevi.
 6. Stene morajo biti primerne za obešanje elementov - pri montažni gradnji morajo biti predhodno pripravljeni ustrezni nosilci.
 7. Kupec mora omogočiti monterju, da na mestu montaže opravi potrebna dela: npr. vrtanje lukenj za ročaje, rezkanje odprtin za potrebe vodovodnih, plinskih ali elektro instalacij….
 8. V primeru, da montaže zaradi nepripravljenega prostora ali zadržka kupca ni možno pričeti na dogovorjeni dan, se monter in kupec dogovorita za nov termin montaže, v skladu z možnostmi monterja.
 9. V primeru, da je monterju onemogočen fizični vnos kuhinje, njenih delov in/ali velikih gospodinjskih aparatov, kupljenih skupaj s kuhinjo v prostor montaže, je za vnos fizično in finančno odgovoren kupec. 
 10. V primeru, da kupec ne poskrbi za pravočasen vnos kuhinje, njenih delov in/ali velikih aparatov, kupljenih skupaj s kuhinjo in je vnos zaradi kakršnegakoli vzroka monterju onemogočen, monter ni dolžan izvršiti montaže. Monter kuhinjo odpelje nazaj v svoje skladišče, montaža pa bo izvršena, ko bodo izpolnjeni pogoji za vnos. Stroški skladiščenja in stroški ponovnega prihoda monterja v tem primeru bremenijo kupca.    

Montaža kuhinj se izvaja na podlagi skice-načrta, oz.predhodnih meritev prostora.

Brezplačna montaža ne vključuje:

 1. Elektro in cevno inštalaterskih del (priklop pečice, kuhalne plošče, štedilnika, pomivalnega korita, nape, hladilnika, pomivalnega stroja in drugih gospodinjskih strojev, priklopa odvodnih cevi, Podkonštrukcij za otočne nape, Montaža otočne nape…), razen v primeru, ko je drugače dogovorjeno!
 2. Polaganja keramičnih ploščic, pleskarskih del, polaganja tapet, kitanja, beljenja
 3. Dodatnih del v zvezi z neravnimi zidovi, nepravimi koti, predelav elementov
 4. Dodatnih del prilagajanja kuhinjskih delov (delovne plošče, elementov, ..), če je prostor več kot 1% iz pravega kota oziroma podanih dimenzij prostora.
 5. Dodatnih del za montažo izdelkov, ki niso sestavni del kuhinje
 6. Dodatno porabljenega materiala
 7. Vnosa kuhinje, njenih delov in/ali velikih gospodinjskih aparatov  , kupljenih skupaj s kuhinjo v primeru, ko je monterju iz kakršnegakoli vzroka vnos kuhinje, njenih delov, gospodinjskih aparatov, kupljenih skupaj s kuhinjo, onemogočen. V takšnem primeru je za vnos in plačilo le-tega dolžan poskrbeti kupec.

Kupec je dolžan poravnati stroške kilometrine ter dodatnega dela monterja v primeru nepravilnih dimenzij prostora ali priključkov ( voda, elektrika, odtok…) in so zaradi tega potrebna dodatna dela in ponovni prihod na mesto montaže. V tem primeru se rok montaže lahko podaljša. Kupec poravna stroške direktno monterju.

Cenik dodatnih del:

Opravila, ki niso zajeta v ponudbi montaže in jih plača kupec, če ni drugače dogovorjeno!
Vgradnja aparatov, korit, …

Aparati

Cena z DDV

Vgradnja vgradnega pomivalnega stroja

45,00€

Vgradnja hladilnika

50,00€

vgradnja pečice in kuhalne plošče z izrezom

60,00€

vgradnja pečice in kuhalne plošče brez izreza

40,00€

vgradnja korita z izrezom v leseni pult

70,00€

vgradnja korita brez izreza

35,00€

Montaža otočne nape, brez konstrukcije

130,00€

Podkonstrukcija za otočno oz. stropno napo, odvisno od porabljenega materiala (cena je približna in se določi ob ogledu)

Cca od 100,00€ naprej

montaža kaminskih stenskih nap

55,00€

Montaža vgradne nape

45,00€

menjava strani odpiranja vrat

40,00€

odvoz starih gospodinjskih aparatov

50,00€

Odklop in demontaža starega aparata

30,00€

Razna dodatna dela kot so elektro instalcije, vodovod…

Cena se določi ob ogledu

 Priklop aparatov na električno oz. vodovodno omrežje

cca. 200,00 €

Predelave elementov, prilagajanje delovne plošče, ostalo:
Če je prostor več kot 1 % iz pravega kota, montaža izdelkov, ki niso sestavni del kuhinje, montaža izvenserijskih delovnih plošč (kotni spoji pod različnimi koti).

32,00€ na uro

 

Kakovost opravljenih del

Po končani montaži v sodelovanju z monterjem kupec pregleda opravljeno storitev montažnih del in morebitne pomanjkljivosti ali napake na kuhinji.

Kupec podpiše zapisnik o opravljeni montaži ( zapisnik), ko nima pripomb na montažo oz. v primeru, ko je reklamacija ob sami montaži zadovoljivo rešena.

V  primeru ugotovljenih napak, kupec vse pomanjkljivosti – napake napiše na obrazec »Zapisnik o opravljeni montaži«, ki ga  pošlje monter v Studio Novak d.o.o..

Kasnejših reklamacij ne upoštevamo, razen v primeru skritih napak. O skritih napakah  (napaka, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti), mora kupec obvestiti prodajalca v osmih dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil. Te napake se lahko uveljavljajo v garancijski dobi kuhinje – navedeno v Garancijskem listu, ki spremlja kuhinjo.

Monter je s strani proizvajalca pooblaščen, da lahko zavrne reklamacije, ki bi bile posledica morebitne nepravilne manipulacije blaga s strani kupca.

Pogoji montaže ostalega pohištva ter dodatna dela

O storitvi in plačilu montaže ostalega pohištva ter dodatnih del, ki niso zajeta v brezplačni montaži, se kupec samostojno dogovori z monterjem.

Informacije o poteku morebitne reklamacije so vam na voljo :

Za kuhinje Schüller  na tel.: +386 1 56 101 20, 041/ 636-736

Elektronska pošta: studio@novak.si

Povpraševanje

Ime: *
E-pošta: *
Telefonska številka:
Sporočilo:
Varnostna koda: captcha
Prepišite kodo: *
Seznanjen sem in se strinjam s politiko zasebnosti.*